Skip to content

Selectors

CSS selectors.

::marker

Nhận xét6
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lựa chọn của tôi cho năm 2022: Modern CSS

CSS đã thay đổi rất nhiều trong vài năm qua. Stephanie chỉ cho chúng ta cách tận dụng các tính năng CSS hiện đại để giải quyết các vấn đề cũ theo những cách mới.

Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Josh W. Comeau

Software developer and educator
Nhận xét44
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

:where()

Nhận xét14
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Tài nguyên được đề xuất

Intermediate HTML & CSS
Jen Kramer

Intermediate HTML & CSS

Learn the hard parts of CSS, including inheritance, specificity, and the cascade. Plus, get hands-on with modern CSS selectors like :is(), :where(), and :has().
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.