Skip to content

Chúng tôi nghĩ rằng CSS đã phát triển thành một ngôn ngữ khá đáng gờm nhờ những tiến bộ như Flexbox, Grid và CSS Variables. Nhưng hóa ra đây thậm chí không phải là hình thức cuối cùng của nó.

Parent selector, native nesting, container queries, cascade layers… Thật sốc khi nghĩ về những tính năng giống như hack sắp tới này.

May mắn thay, chúng tôi có những người hướng dẫn tốt nhất có thể giúp chúng tôi vượt qua những thử thách này: Lea Verou đã đi đầu trong việc thiết kế cuộc khảo sát năm nay và hy vọng những phát hiện sẽ bao gồm tất cả những đổi mới quan trọng mà bạn nên biết.

P.S. Một điểm mới nữa trong năm nay: chúng tôi đã cung cấp cho người trả lời khả năng để lại nhận xét về bất kỳ tính năng hoặc thư viện nào được đề cập trong cuộc khảo sát! Hãy chắc chắn kiểm tra những nhận xét này trong thanh bên của mỗi biểu đồ.

Những đối tác của chúng tôi