Ir ao contido

Explorador de datos

Explora dinamicamente a audiencia da enquisa escollendo dúas preguntas e vendo como se distribúen as respostas entre elas.
1%
Enquisados extra
Enquisados desaparecidos
Soldo Anual
Anos de Experiencia
Traballo de balde
695 enquisados695
7
$0k-$10k
726 enquisados726
8
$10k-$30k
1396 enquisados1396
14
$30k-$50k
1957 enquisados1957
20
$50k-$100k
2956 enquisados2956
31
$100k-$200k
1624 enquisados1624
17
Máis de $200k
314 enquisados314
3
Menos dun ano
319 enquisados319
3
De 1 a 2 anos
1083 enquisados1083
11
De 2 a 5 anos
2212 enquisados2212
23
De 5 a 10 anos
2603 enquisados2603
27
De 10 a 20 anos
2796 enquisados2796
29
Máis de 20 anos
1131 enquisados1131
12
34%
27%
14%
7%
4%
0.7%
0.4%
22%
21%
24%
15%
9%
2%
0.4%
9%
11%
22%
24%
22%
8%
0.4%
3%
4%
12%
23%
36%
16%
2%
2%
2%
8%
18%
37%
24%
5%
2%
2%
5%
13%
34%
31%
8%

Enquisados extras e desaparecidos

A gráfica superior pretende identificar áreas que mostran valores superiores ou inferiores aos esperados comparados coa liña base.

Por exemplo, se asumimos que hai 1000 usuarios de CSS Grid, e 50% dos enquisados traballan nunha empresa grande, agardarías atopar 500 usuarios de CSS Grid traballando en grandes compañías.

Calquera desviación por arriba ou abaixo do total esperado podería indicar unha potencial correlación entre as dúas variables, que está destacado na gráfica con puntos coloreados (para enquisados por encima da liña base) ou puntos baleiros (para enquisados desaparecidos).