Ir ao contido

Premios

Cousas que destacaron este ano.

Característica máis adoptada

Concedido á característica coa mellor progresión interanual.

The gap property for Flexbox is such a useful addition that it's not surprising it would see a +25.4% progression in 2022

Finalistas

2. aspect-ratio: +17.9%

A característica máis comentada

Concedido á característica que recibiu máis comentarios.
With 126 comments, no other feature even came close to generating as much feedback as Subgrid.

Finalistas

2. Error: no entity found: 60

Mayor satisfacción

Concedido á tecnoloxía coa maior porcentaxe de usuarios satisfeitos.

Out of all the CSS-in-JS solutions, CSS Modules is the only one that maintained a sky-high 85.6% retention ratio.

Finalistas

2. Tailwind CSS: 79%
3. vanilla-extract: 78.8%

Con máis respostas escritas

Concedido ao elemento con máis respostas escritas.
With 113 mentions, the Arc browser was the tool most mentioned in freeform questions by far.

Finalistas

2. UnoCSS: 105
3. Open Props: 68