Skip to content

Nagrody

Rzeczy, które wyróżniały się w tym roku.

Najbardziej Przyswojona Funkcjonalności

Przyznawane dla funkcjonalności z największym wzrostem rok-do-roku w odpowiedzi "używałem".

The gap property for Flexbox is such a useful addition that it's not surprising it would see a +25.4% progression in 2022

Drugie Miejsca

2. aspect-ratio: +17.9%

Most Commented Feature

Awarded to the feature which received the most comments.
With 126 comments, no other feature even came close to generating as much feedback as Subgrid.

Drugie Miejsca

2. Error: no entity found: 60

Największe Zadowolenie

Przyznawane technologii, która ma największy odsetek zadowolonych użytkowników.

Out of all the CSS-in-JS solutions, CSS Modules is the only one that maintained a sky-high 85.6% retention ratio.

Drugie Miejsca

2. Tailwind CSS: 79%
3. vanilla-extract: 78.8%

Najwięcej Wpisów

Przyznawane pozycji, która była najczęściej dopisywana ręcznie
With 113 mentions, the Arc browser was the tool most mentioned in freeform questions by far.

Drugie Miejsca

2. UnoCSS: 105
3. Open Props: 68