Skip to content

Formes i gràfics

Control de la forma i visualització dels elements.

Modes de fusió

Comments22
Compare Data
La propietat <code>mix-blend-mode</code>
No n'he sentit a parlar mai
Ho conec
Ho he usat

Filtres CSS

Comments13
Compare Data
No n'he sentit a parlar mai
Ho conec
Ho he usat

backdrop-filter

Comments17
Compare Data
No n'he sentit a parlar mai
Ho conec
Ho he usat
💡
El botó Exportar a la part superior de cada bloc et permet obtenir les dades en cru en format JSON per a qualsevol gràfic, o una consulta GraphQL que pots executar contra la nostra API pública.

Intrinsinc Sizing Keywords

Comments20
Compare Data
No n'he sentit a parlar mai
Ho conec
Ho he usat

conic-gradient()

Comments9
Compare Data
No n'he sentit a parlar mai
Ho conec
Ho he usat

Recursos recomanats

SVG Essentials & Animation, v2
Sarah Drasner
Netlify

SVG Essentials & Animation, v2

In this course, you'll learn to create immersive graphics and make them alive with animations!
Gràcies als nostres socis per donar-nos suport! Més informació.