Skip to content

Resources

What CSS resources do you consult?

Phương pháp học tập đầu tiên

Compare Data
Khi mới bắt đầu, ban đầu bạn học viết code như thế nào?
Compare Data
Bạn đọc những blog/tạp chí/v.v. nào?

Trang web & khóa học

Compare Data
Những trang web/khóa học/v.v. nào bạn tham khảo?
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lựa chọn của tôi cho năm 2022: The `:has()` Selector

Trong hai thập kỷ, “parent selector” là tính năng được yêu cầu nhiều nhất của CSS. Nhưng vào năm 2022, sự xuất hiện đầy bất ngờ của :has() pseudo-class đã giải quyết vấn đề này và đem lại nhiều hơn thế nữa..

Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Jen Simmons

Web technologies evangelist at Apple

Podcast

Compare Data
Bạn nghe những podcast nào liên quan đến lập trình?

Người

Compare Data
Những người bạn đọc, theo dõi hoặc chỉ muốn làm nổi bật lên công việc của họ (trả lời tự do, tên được phân tách bằng dấu phẩy).

Tên

Responses

#3
Adam Argyle
178
#4
Josh W. Comeau
174
#8
#9
#12
Web Dev Simplified
86
#15
Miriam Eric Suzanne
66
#16
Bramus Van Damme
Bramus Van Damme
62
#19
YouTube
YouTube
53
#24
#27
Sarah Drasner
28
#28
Miguel Ángel Durán
Miguel Ángel Durán
27
#33
Mark Dalgleish
16
#34
Nicole Sullivan
Nicole Sullivan
16
#36
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lựa chọn của tôi cho năm 2022: Container Queries

Nếu tôi chọn một điểm nổi bật cho năm 2022, thì đó là container queries! Nó cuối cùng đã có trong trình duyệt.

Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Khảo sát khác

Compare Data
Những cuộc khảo sát nào khác cho nhà phát triển mà bạn tham gia?

Sự kiện được đề xuất

RenderATL: the largest tech conference with a dedicated Design & CSS track
Atlanta, Georgia

RenderATL: the largest tech conference with a dedicated Design & CSS track

Attend the ultimate three-day tech conference & cultural festival featuring Chris Coyier, Dantley Davis, Jina, and 80+ additional speakers & workshops with tracks for Design/CSS, Leadership & Entrepreneurship, Product & Project Management, Web/Mobile Software Engineering, and so much more! Use code “StateOfCSS to receive $50 off each ticket!
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.