Skip to content

Other Tools

Other CSS tools.

Pre-/Post-processors

Compare Data
Utilities that augment CSS.
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lựa chọn của tôi cho năm 2022: Interop 2022

Bắt đầu vào năm 2021 với tên gọi Compat 2021, các trình duyệt đã bắt đầu phối hợp những tính năng mà họ ưu tiên. Điều này không chỉ thu hẹp các tính năng khác nhau tồn tại giữa các trình duyệt, mà còn tăng tốc độ triển khai các tính năng mới như @layer trong trình duyệt.

Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Kilian Valkhof

Web developer and creator of Polypane

Tiện ích

Compare Data
Những tiện ích hoặc công cụ nào bạn thường xuyên sử dụng?
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lựa chọn của tôi cho năm 2022: Learn CSS

Tôi đề xuất tài nguyên này cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu CSS từ đầu. Tôi cũng sử dụng nó làm tài liệu tham khảo mỗi khi tôi cần tra cứu bất kỳ thuộc tính CSS nào.

Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Gift Egwuenu

Developer Advocate at Cloudflare
Compare Data
Bạn chủ yếu làm việc trên (những) trình duyệt nào trong quá trình phát triển?
💡
Biểu đồ sau đây cung cấp kết quả của 8 người chơi theo kiểu giải đấu, trong đó người trả lời được giao nhiệm vụ chọn người chiến thắng trong mỗi trận đấu cho đến khi còn lại một người chiến thắng.

Xếp hạng đánh giá thư viện

Bạn ưu tiên những yếu tố nào khi đánh giá một thư viện mới? Kết quả được xếp hạng theo số vòng giải đấu giành được.
Vòng 1 win
Vòng 2 win
Vòng 3 win

Tài nguyên được đề xuất

Design Systems with React & Storybook
Emma Bostian
Spotify

Design Systems with React & Storybook

Design systems increase the speed of development across teams, as well as make your applications look and feel consistent.
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.