Skip to content

Özellikler

Sözdizimi, anahtar kelimeler, ve dildeki diğer özellikler.

Kullanıma Genel Bakış

Bu grafik, kategoriye göre gruplandırılmış olarak tüm özellikler için çeşitli benimseme oranlarını göstermektedir.

Dış çemberin boyutu, bir özelliği bilen toplam kullanıcı sayısına karşılık gelirken, iç çember onu gerçekten kullananları temsil eder.

Ankete katılanların toplam sayısını temsil eden bir katmanın yanı sıra ayrıntılı verileri görüntülemek için fareyle her bir düğümün üzerine gelin.

Layout
Shapes & Graphics
Colors
Interactions
Typography
Accessibility
Selectors
Other Features

Haberdarlık Puanı

Compare Data
Yanıtlayanlar ankette bahsedilen tüm CSS özelliklerinden kaç tanesini biliyorlardı?

Recommended Resources

Learn CSS, from Laying Out Websites to Performant Animations

Learn CSS, from Laying Out Websites to Performant Animations

CSS is rich in capabilities and is more than simply laying out pages! Replace costly JavaScript with CSS.
Thanks to our partners for supporting us! Learn more.